Prijzen

De prijzen zoals weergegeven in de prijslijsten, offertes en dergelijke zijn louter indicatief en onder voorbehoud van prijsstijgingen, koersschommelingen en vergissingen.

Prijzen geldig op aanvragen gedaan vanaf 1/5/2019

Download
Prijzen voor verenigingen aangesloten bij vzw Het Werm Huis
HWH Prijs lid vzw 2019.pdf
Adobe Acrobat document 158.1 KB
Download
Prijzen voor andere verenigingen (niet aangesloten bij vzw Het Werm Huis)
HWH Prijs vereniging 2019.pdf
Adobe Acrobat document 158.0 KB
Download
Prijzen voor inwoners/bedrijven van Hoeselt
HWH Prijs inwoners hoeselt 2019.pdf
Adobe Acrobat document 158.4 KB
Download
Prijzen voor inwoners/bedrijven buiten Hoeselt
HWH Prijs inwoners buiten hoeselt 2019.p
Adobe Acrobat document 977.7 KB
Download
Prijzen voor koffietafels
HWH Prijs koffietafels 2019.pdf
Adobe Acrobat document 141.9 KB